Iriste-erraztasun adierazpena

Barakaldoko Udalak bere webgunea iriste-erraz izateko konpromisoa hartu du, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren arabera (sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzko Errege Dekretua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko urriaren 26ko 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duena).

Iriste-erraztasun adierazpen hau https://visitbarakaldo.eus/webguneari aplikatzen zaio, beste domeinu batzuetatik datozen eduki txertatuak kanpo utzita.

Betetze egoera

Webgune hau bat dator partzialki 1112/2018 Errege Dekretuarekin, ez baitator bat jarraian adierazten diren alderdiekin.

Eduki ez eskuragarria

Jarraian jasotzen den edukia ezin da eskuratu, honako arrazoi hauengatik:

a. 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat ez etortzea
 • Irudi batzuk ez daude etiketatuta edo ordezko testu generiko bat dute [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.1.1 zenbakiko eskakizuna, Eduki ez-testuala]
 • Baliteke grabatutako bideo batzuek azpititulurik ez izatea [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.2.2 zenbakiko eskakizuna, Azpitituluak (grabatuak)]
 • Orrialde batzuetan, informazioa, egitura eta erlazioak ez daude softwarearen bidez zehaztuta edo ez dute ordezko aukerarik testu gisa. [informazioaren eta erlazioen UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.3.1 zenbakiko eskakizuna]
 • Orrialde batzuetan ez dago hainbat orrialdetan errepikatzen diren eduki-blokeak ez idazteko mekanismorik [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.2.4.1 zenbakiko betekizuna, Blokeak saihestea]
 • Litekeena da orrialde batzuetan, testuaren edo irudien kontraste-erlazioa ez izatea gutxienez 4.5:1ekoa [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.4.3 zenbakiko betekizuna, Gutxieneko kontrastea]
 • Orrialde batzuetan, testuaren ordez testu-irudiak erabili ahal izan dira informazioa transmititzeko [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.4.5 zenbakiko eskakizuna, Testu-irudiak
b. Zama desproportzionatua

Ez da aplikatzen

c. Edukia ez da sartzen legeria aplikagarriaren eremuan.

 • Baliteke iriste-erraztasun eskakizun guztiak betetzen ez dituzten 2018ko irailaren 20 aurretik argitaratutako ofimatikako artxiboak PDFn edo beste formatu batzuetan egotea, nahiz eta ahaleginak egin diren gehienek eskakizunak bete zitzaten.
 • Baliteke hirugarrenen eduki batzuk udal honek ez garatu izana, eta gure kontrolik at egotea, hala nola artxibo ofimatikoak.

Iriste-erraztasun adierazpena prestatzea

2022ko urtarrilaren 26an prestatu zen adierazpen hau.

Deklarazioa prestatzeko erabili den metodoa Everycode S.L. enpresak 2022/01/18an egindako autoebaluazio bat izan da.

Deklarazioaren azken berrikuspena: 2022ko urtarrilaren 26a

Oharpenak eta harremanetarako datuak

Iriste-erraztasunaren eskakizunei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 102.a artikulua). Adibidez:

 • Webgunean ageri den edozein ez-betetzeren berri ematea
 • Edukia eskuratzeko zailtasunen berri ematea.
 • Webgunearen erabilerraztasunari buruzko beste edozein kontsulta edo iradokizun egitea, 944 789 200 telefonora deituz edo ura@barakaldo.eus postontzi elektronikoaren bidez

Puede presentar:

 • Kexa, 112/2018 eskakizunak betetzeari dagokiona.
 • Eskaera, ondorengoei buruzko informazio eskuragarriari dagokiona:
  • 1112/2018 Errege Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo dauden edukiak, 3. artikuluaren 4. atalean ezarritakoaren arabera.
  • Karga neurrigabea ezartzeagatik eskuragarritasun baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiak.

Informazio eskuragarriaren eskaeran, argi eta garbi zehaztu behar dira egitateak eta arrazoiak, eskaera arrazoizkoa eta legitimoa dela egiaztatu ahal izateko.

Barakaldoko Udaleko Irisgarritasunaren Unitate Arduradunak jaso eta tratatuko ditu komunikazio, kexa eta informazio-eskaera eskuragarriak.

Aplikatzeko prozedura

Informazio-eskaera eskuragarri bat edo kexa bat egin ondoren, hura ezetsi egin bada, interesatua ez badago hartutako erabakiarekin ados edo erantzunak 12.5 artikuluan jasotako baldintzak betetzen ez baditu, interesatuak erreklamazioa jarri ahal izango du. Erantzunik jaso gabe hogei egun balioduneko epea igarotakoan ere jarri ahal izango da erreklamazioa.

Erreklamazioa Barakaldoko Udalaren egoitza elektronikoaren “Webguneen eta apps-en erabilerraztasunari buruzko kexak eta erreklamazioak” eskaeraren bidez aurkez daiteke, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez ere. Barakaldoko Udaleko Iriste-erraztasunaren Unitate Arduradunak jaso eta tratatuko ditu erreklamazioak

Visit Barakaldo

Barakaldo Turismo

Logotipo Visit Barakaldo
Skip to content